Hyundai mobilno jamstvo


"Hyundai mobilno jamstvo" u okviru Hyundai jamstva
Besplatni poziv u Hrvatskoj na broj 0800 11 11
Pravo na uslugu HYUNDAI mobilno jamstvo korisnik zadržava redovitim servisnim pregledima i održavanjem vozila u ovlaštenom HYUNDAI servisu prema rasporedu održavanja (svaki redoviti servisni pregled mora biti potvrđen pečatom i potpisom ovlaštenog HYUNDAI servisa). Pravo na besplatnu uslugu HYUNDAI mobilno jamstvo mogu ostvariti samo vozila koja su kupljena kod ovlaštenog HYUNDAI partnera u Republici Hrvatskoj.

Korisnik: Kupac ili ovlašteni vozač i putnici koji s njim besplatno putuju, a najviše do ukupnog broja osoba za koliko je vozilo registrirano.

Uzrok: Vozilo je nepokretno uslijed nepredvidljivog mehaničkog, električnog ili elektroničkog kvara pokrivenog općim uvjetima jamstva.
Pružanje usluga „HYUNDAI mobilno jamstvo":
Usluge pomoći isključivo provodi „HYUNDAI mobilno jamstvo".

Prije nego se pozove „HYUNDAI mobilno jamstvo" korisnik treba imati sljedeće informacije, a radi bolje učinkovitosti otklanjanja kvara: Točno mjesto kvara: ulica i broj, cesta i kilometraža; vizualni orjentiri... Identifikacija vozila: identifikacijski broj (VIN) na jamstvenoj knjižici; registarski broj; tip motora. Telefon na koji se može kontaktirati korisnika. Čim primi poziv, „HYUNDAI mobilno jamstvo" organizira i preuzima troškove za niže navedene usluge:

Vuča (b): Vozilo će biti odvučeno do najbližeg HYUNDAI servisa.Ova usluga je besplatna za korisnika do udaljenosti od 100 km, a razliku korisnik može nadoplatiti.

Zamjensko vozilo (c): Ukoliko kvar ne može biti otklonjen u istom danu kad je vozilo dovezeno u ovlašteni HYUNDAI servis, „HYUNDAI mobilno jamstvo" organizirat će korisniku zamjensko vozilo do srednje klase. Stranka koristi zamjensko vozilo do popravka vozila, ali ne duže od tri radna dana. Popratne troškove, kao što su dodatno osiguranje, cestarina, ili gorivo snosi sam korisnik. Zamjensko vozilo obavezno treba vratiti na mjesto gdje je preuzeto.

Smještaj (d): Smještaj u hotelu može se koristiti kao alternativa zamjenskom vozilu, samo u slučaju kada je jasno da će vozilo dovezeno u ovlašteni servis biti popravljeno sljedećeg dana, a kvar se dogodio 80 ili više km od mjesta stanovanja korisnika.
Ova usluga vrijedi za vozača i putnike u hotelu koji odabere „HYUNDAI mobilno jamstvo", a s najviše 3 zvjezdice.
PAŽNJA: „HYUNDAI mobilno jamstvo" ne snosi troškove koje je platio kupac bez prethodnog odobrenja.
Pravo na besplatnu uslugu HYUNDAI mobilno jamstvo korisnik ne može ostvariti ako je nepokretnost vozila nastupila zbog uzroka koji su jamstvenim uvjetima predviđeni kao razlog za ograničenje prava iz jamstva ili gubitak prava iz jamstva ili zbog mehaničkog oštećenja vozila (sudar, udar...). U slučaju da je korisnik koristio besplatnu uslugu HYUNDAI mobilno jamstvo, a u ovlaštenom HYUNDAI servisu je utvrđeno da iz nekog od navedenih razloga korisnik nema pravo na istu, ovlašteni HYUNDAI servis će korisniku naknadno ispostaviti račun za korištenje usluge.