Hyundai - 5 godina trostrukog jamstva

  • 5 godina jamstva

  • 5 godina mobilnog jamstva

  • 5 godina preventivnih pregleda

Vozila marke Hyundai izrađena su od materijala visoke kakvoće, najnovijom tehnologijom i uz suvremene provjere kvalitete. U cilju osiguranja neprekidne djelotvornosti i dugotrajnosti vozila, Hyundai auto Zagreb d.o.o. daje jamstvo kojim su obuhvaćeni slijedeći uvjeti.

Što uključuje jamstvo

Jamstvo uključuje popravak ili izmjenu svih dijelova vozila za koje se uz uobičajenu uporabu vozila i uz redovito održavanje utvrdi da su neprimjereni, bilo zbog greške u materijalu, loše izrade ili pogrešne ugradnje.

1. Jamstvo za vozilo

Razdoblje jamstva počinje teći danom preuzimanja vozila i iznosi 60 mjeseci ili do prijeđenih 100.000 km. Jamstvo prestaje ispunjenjem jednog od tih dvaju uvjeta.

2. Jamstvo za boju

Jamstvo za lakirane površine i otpornost na površinsku koroziju vrijedi za slučaj korozije koja nije perforacija, primjerice estetiku ili površinsku koroziju koja je nastala radi greške u materijalu ili izradi i to u razdoblju od 60 mjeseci ili do prijeđenih 100.000 km. Jamstvo prestaje ispunjenjem jednog od tih dvaju uvjeta.

3. Jamstvo za akumulator

Jamstvo za akumulator počinje teći danom preuzimanja vozila i traje 24 mjeseca ili do prijeđenih 40.000 km. Jamstvo prestaje ispunjenjem jednog od tih dvaju uvjeta.

4. Jamstvo za prohrđavanje

Jamstvo traje 6 godina, bez ograničenja prijeđenih kilometara. Predmet jamstva je prohrđavanje lima iznutra prema van. Uvjet za valjanost jamstva su redoviti pregledi (prema potrebi popravak zaštite i laka) u ovlaštenom servisu, s tim da se ti pregledi obvezno upisuju u jamstveno servisnu knjižicu. Pregled se smije obaviti s kašnjenjem od najviše dva mjeseca. Nakon oštećenja vozila popravak je potrebno obaviti u ovlaštenom HYUNDAI servisu uz uporabu izvornih dijelova, a zatim u ovlaštenom servisu treba pregledati stanje antikorozijske zaštite, te, prema potrebi, vozilo ponovo zaštititi protiv korozije.

5. Jamstvo na nadomjesne dijelove

Jamstvo za nadomjesne dijelove iznosi 12 mjeseci, a teče od dana konačne prodaje nadomjesnih dijelova ili od dana njihove ugradnje u ovlaštenom servisu.

6. Jamstvo na rashladno sredstvo klimatizacijskog uređaja

Jamstvo traje 12 mjeseci, bez ograničenja prijeđenih kilometara i počinje teči danom konačne prodaje vozila, odnosno danom njegove prve uporabe.

7. Jamstvo za gume

Jamstvo za gume izvorno ugrađene na HYUNDAI vozila izravno preuzima proizvođač dotičnih guma.

Pravo na jamstvo:

Usluge u razdoblju trajanja jamstva daje HYUNDAI AUTO ZAGREB d.o.o. i svi HYUNDAI ovlašteni servisi u Republici Hrvatskoj i u svijetu.
Jamstvo nadopunjuje i ne umanjuje zakonska prava koja proizlaze iz ugovora o kupnji vozila s ovlaštenim HYUNDAI partnerom ili važećih zakonskih propisa koji se odnose na prodaju proizvoda.